แพ็คเกจดีๆ ที่อยากนำเสนอ

สำหรับคณะที่มาด้วยกัน 8 ท่านขึ้นไป มีแพ็คเกจอะไรที่น่าจะเหมาะ ไปดูกัน

 
1. เพนท์บอล + เอทีวี             : ราคาปกติ 800.-             ลดเหลือคนละ 700.-
2. เพนท์บอล + โกคาร์ท       : ราคาปกติ 700.-              ลดเหลือคนละ 600.-
3. เพนท์บอล + ล่องแก่ง       : เพนท์บอลปกติคนละ 350.- ลดเหลือ 300.- / ล่องแก่งปกติลำละ 1,500.- ลดเหลือ 1,300.-
4. เพนท์บอล + โรยตัวหน้าผาจริง & จิ้งจอกเวหา   : ปกติคนละ 800.-    ลดเหลือคนละ 700.-  (โรยตัวฯ จัดได้ที่ 10 คนขึ้นไปนะจ๊ะ)
5. เพนท์บอล + เอทีวี + โกคาร์ท       : ปกติ 1,150.-   ลดเหลือคนละ 950.-
6. เพนท์บอล + เอทีวี + ล่องแก่ง       : ปกติคนละ  800.- กับล่องแก่งอีกลำละ 1,500.- / ลดเหลือคนละ 650.- กับล่องแก่งลำละ 1,300.-
7. เพนท์บอล + เอทีวี + โรยตัวฯ       : ปกติคนละ 1,250.-  ลดเหลือคนละ 1,050.-
8. เพนท์บอล + โกคาร์ท + ล่องแก่ง  :  ปกติคนละ  700.- กับล่องแก่งอีกลำละ 1,500.- / ลดเหลือคนละ 550.- กับล่องแก่งลำละ 1,300.-
9. เพนท์บอล + โกคาร์ท + โรยตัวฯ  : ปกติคนละ 1,150.-  ลดเหลือคนละ 950.-
9. เพนท์บอล + โรยตัวฯ + ล่องแก่ง  : ปกติคนละ 800.-  กับล่องแก่งอีกลำละ 1,500.- / ลดเหลือคนละ 650.- กับล่องแก่งลำละ 1,300.-
10. เพนท์บอล + เอทีวี + โกคาร์ท + ล่องแก่ง : ปกติคนละ 1,150.- ล่องแก่งอีกลำละ 1,500.- / เหลือคนละ 900.- ล่องแก่งลำละ 1,300.-
11. เพนท์บอล + เอทีวี + โกคาร์ท + โรยตัวฯ    : ปกติคนละ 1,600.-  ลดเหลือคนละ 1,300.-
12. เพนท์บอล + เอทีวี + โกคาร์ท + โรยตัวฯ + ล่องแก่ง : ปกติคนละ 1,600.- ล่องแก่ง 1,500.- / เหลือคนละ 1,250.- ล่องแก่ง 1,250.-
 
Visitors: 16,377