หน้าผาจำลอง

3 ฐานกิจกรรมในหอคอยเดียวกัน ทั้ง ปีนหน้าผา โรยตัว และกระโดดหอ มากันกี่ท่านก็ได้ แต่เป็นราคาเหมารวมทั้ง 3 กิจกรรมนะ 

จะเล่นกันกี่รอบก็ได้ ไม่จำกัด
                                                                                ราคาปกติ            600 บาท/ท่าน
8 ท่านขึ้นไป หรือทำกิจกรรมมากกว่า 2 อย่าง ได้ราคา     550 บาท/ท่าน
Visitors: 16,377