วอล์ค แรลลี

สำหรับ บริษัท หรือ องค์กร ที่ต้องการจัดกิจกรรมเพื่อละลายพฤติกรรม เพิ่มความสามัคคี สร้างความสัมพันธุ์อันดีภายในทีมงาน ทาง eXtreme Zone ขอแนะนำกิจกรรมวอล์คแรลลี ที่เป็นฐานกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ได้พัฒนาศักยภาพตามแต่กิจกรรมในแต่ละฐานจะมุ่งเน้น ด้วยวิทยากรประจำแต่ละฐานจะเป็นผู้ให้การควบคุม ดูแล และให้คำแนะนำกับทุกๆท่านในแต่ละทีม

 
รับจัดตั้งแต่ 40 ท่านขึ้นไป  ครับผม...
ตั้งแต่ 40 ท่านขึ้นไป                                                      ราคาปกติ            450 บาท/ท่าน
หรือหากว่าทำกิจกรรมมากกว่า 2 อย่าง         ได้ราคา     400 บาท/ท่าน
Visitors: 16,378