โรยตัวหน้าผาจริง + จิ้งจอกเวหา

อีก 1 กิจกรรมท่องเที่ยวผจญภัยเชิงงนิเวศน์ที่ควรจะมาลอง เป็น 2 กิจกรรมในสถานที่เดียวกัน

เริ่มจากการโรยตัวหน้าผาจริงความสูง 14 เมตร ความสูงกำลังดีสำหรับวัดกำลังใจจากมุมบนเมื่อมองลงมา มีความเสียว แต่ก็ไม่สูงให้ต้องเสี่ยงจนเกินไป และปลอดภัยเมื่อได้รับอบรมการใช้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย ก่อนที่จะต้องใช้งานจริง โดยมีทีมงานของเราคอยดูแลอยู่ข้างๆ ตามมาด้วยการกระโดดหอสูงไปบนสลิง สูงจากพื้นด้านล่าง เป็นระยะทางประมาณ 100 เมตร

อยากจะเล่นกันกี่ครั้งก็ได้ ไม่จำกัดจำนวนรอบ แต่ต้องมีผู้เล่นรวมกันแล้วอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 10 ท่านนะครับ
มากัน 10 ท่านขึ้นไป                                                      ราคาปกติ            450 บาท/ท่านหรือถ้ามาทำกิจกรรมมากกว่า 2 อย่าง           ได้ราคา     400 บาท/ท่าน
Visitors: 16,377