ฟ้าประทานเอทีวี & ปั๊กกี้ สนามอยู่ค่อนข้างไกล ต้องเข้าไปในคลองมะเดื่อ

มีทั้งเอทีวี และปั๊กกี้ เลือกขับขี่ได้ในราคาเดียวกันขับเอทีวี 1 ท่าน / 1 คัน      (เด็กตัวเล็กๆ ซ้อนไปด้วยได้)

 
                                                                           ราคาปกติ                 450 บาท/คัน
8 ท่านขึ้นไป หรือทำกิจกรรมมากกว่า 2 อย่าง ได้ราคา      400 บาท/คัน
ขับเอทีวี 2 ท่าน / 1 คัน      (เด็กอาจซ้อนไปด้วยไม่ได้ ขึ้นอยู่กับสภาพสนาม)

 
                                                                           ราคาปกติ                 600 บาท/คัน
8 ท่านขึ้นไป หรือทำกิจกรรมมากกว่า 2 อย่าง ได้ราคา      550 บาท/คัน
Visitors: 16,377